ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του γραφείου ποικίλλουν ανάλογα με τις ανάγκες και επιθυμίες κάθε ενδιαφερόμενου. Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός οπότε και ο θεραπευτικός σχεδιασμός είναι εξατομικευμένος στα δικά του μέτρα. Παρακάτω υπάρχει μια αδρή περιγραφή κάποιων θεραπευτικών πλαισίων που με την έναρξη μιας συνεργασίας προσαρμόζονται στην μοναδική σχέση θεραπευτή – θεραπευόμενου:
Ατομική Ψυχοθεραπεία
Το θεραπευτικό πλαίσιο περιλαμβάνει σταθερή συχνότητα, σταθερές μέρες και ώρες των συνεδριών (διάρκειας 45’ η καθεμιά) και συμφωνία στη μορφή της συνεργασίας: είτε ανοιχτού αριθμού συνεδρίες, είτε συγκεκριμένης διάρκειας ψυχοθεραπεία.   Στην ατομική ψυχοθεραπεία θεραπευτής και θεραπευόμενος κάθονται αντικριστά, ο τελευταίος είναι ελεύθερος να εκφράσει ό,τι θέλει από σκέψεις, συναισθήματα, όνειρα, αγωνίες, συνειρμούς, πράγματα που μπορεί να τα θεωρεί ασήμαντα ή ανόητα, πράγματα που μπορεί να τον κάνουν να αισθάνεται άβολα ή ακόμα και να του επιφέρουν αισθήματα ντροπής. Ο θεραπευτής θα τον διευκολύνει να νιώσει άνετα να μιλήσει, θα του επισημάνει κάποια κρίσιμα στοιχεία στα λεγόμενά του, θα τον βοηθήσει να κατανοήσει τον τρόπο που λειτουργεί, θα φωτίσει κάποια σκοτεινά σημεία που του έχουν διαφύγει και αποτελούν την αιτία των δυσκολιών που αντιμετωπίζει.

Βραχεία Ατομική Ψυχοθεραπεία
Είναι η ψυχοθεραπεία συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας που έχει αποφασιστεί μεταξύ θεραπευτή – θεραπευόμενου για λόγους που μπορεί να ποικίλλουν και αφορά στην επικέντρωση σε  μια ορισμένη πτυχή της ψυχικής ζωής του θεραπευομένου.

Ψυχανάλυση
Ο αναλυόμενος είναι ξαπλωτός σε ύπτια θέση στο ψυχαναλυτικό ντιβάνι, ο αναλυτής κάθεται πίσω του με συνέπεια την απουσία βλεμματικής επαφής. Η συχνότητα των συνεδριών είναι τρεις, τέσσερις ή πέντε ανά βδομάδα. Αποτελεί μια μακρόπνοη διαδικασία, απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να λειτουργήσει (ενδείξεις    αναλυσιμότητας), θεωρείται εκτός από μια ωριμοποιητική και πέρα ως πέρα ωφέλιμη διαδικασία, ένα βίωμα που αν και διαδραματίζεται σε ένα γραφείο, αφορά σε όλη την ζωή, σε κάθε πτυχή της εσωτερικής και εξωτερικής πραγματικότητας του ατόμου. Στη σύγχρονη εποχή όπου ο προσωπικός χρόνος έχει συρρικνωθεί και ο καταιγισμός μηχανιστικών  πράξεων έχει παραμερίσει την σκέψη, η ψυχανάλυση αποτελεί την απόδειξη ότι εξακολουθεί να υπάρχει  πίστη στον άνθρωπο.

Συμβουλευτική
Αποτελεί μια σαφώς πιο παρεμβατική θεραπευτική προσέγγιση όπου ο στόχος δεν είναι η εις βάθος διερεύνηση και αντιμετώπιση των θεμάτων που φέρνει ο θεραπευόμενος αλλά η διευκολυντική στάση του θεραπευτή απέναντι σε πρακτικά  ζητήματα και θέματα χειρισμού καταστάσεων (πχ συμβουλευτική γονέων, διαχείριση χρόνιας ασθένειας συγγενούς, διαχείριση άγχους που επιφέρει η γέννηση τέκνου ή κάποια προαγωγή στον επαγγελματικό τομέα).  


Ψυχοθεραπεία μέσω Skype
 
Σε περιπτώσεις όπου ο θεραπευόμενος αδυνατεί να προσέλθει στο γραφείο λόγω κινητικής αδυναμίας ή βεβαρυμένης σωματικής κατάστασης, είναι δυνατόν μέσα από ένα τροποποιημένο πλαίσιο θεραπευτικής συνεργασίας να έχει τα οφέλη της ψυχοθεραπείας παραμένοντας στο χώρο του. Η ψυχοθεραπεία μέσω  skype ενδείκνυται και στην περίπτωση όπου ο θεραπευόμενος ζει σε άλλη πόλη αλλά και σε περιπτώσεις που κάποιος είναι αναγκασμένος να κάνει συχνά ταξίδια και να απουσιάζει για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Συνεργασία με Ψυχίατρο
Η συνεργασία με Ψυχίατρο της απολύτου εμπιστοσύνης μου είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό για την πλαισίωση κάποιων ανθρώπων που η λήψη φαρμακευτικής αγωγής είτε θεωρείται απαραίτητη είτε πιθανολογείται η ανάγκη μιας ψυχιατρικής εκτίμησης. Για κάποιους ανθρώπους η συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων ψυχικής υγείας αποτελεί φροντίδα και έγκαιρη παρέμβαση για εκείνους, ανακούφιση και στήριξη για τους οικείους τους.